Cova d'en Pau

Descripció

Grup d’enterraments prehistòrics disposats en dues cambres sota un gran bloc granític i tapat, fins al moment de la seva descoberta  per roques col·locades intencionadament.

 

El fet que es trobés arrecerat va ajudar que conservés bona part del seu aixova, d’entre el que destaca làmines de sílex, ceràmica llisa i ceràmica amb decoració de cordons incisos i impressions digitals, fragments ossis i una destraleta votiva.


Notes Històriques

Descoberta a l’any 1950, per Pau Ubach.


Cronologia: Prehistòria, 5500-1800 aC.

Nivell de protecció: BCIL

 

Localització

From Address:
or Map

 

Recursos relacionats

 

Bibliografia utilitzada