Forns romans de la Fornaca

Descripció

Els forns de la Fornaca, jaciment única a Catalunya, són considerats un dels forns d’època romana més ben conservats del món.

El jaciment consta de tres forns dels s. I i II dC. dedicats a la producció industrial de material ceràmic de gran format (com dolies, ímbrex, tègules i maons), i d’un abocador utilitzat per llençar-hi les peces fragmentades.

El grup arqueològic de Vilassar de Dalt havia documentat l’existència d’un forn situat al camí de Mataró a l’any 1949. Posteriorment, des del Museu de Vilassar s’impulsar la seva neteja i consolidació inicial de part de les estructures d’un forn. La resta del jaciment (dos forns més) no serien descoberts fins a l’any 2002 arrel d’unes obres per a la urbanització de la zona. A partir d’aquesta última descoberta se’n féu una excavació i estudi en profunditat, a partir del qual s’establiren les cronologies i tipologies d’ús, i se’n recuperaren gran quantitat de restes arqueològiques que actualment es troben catalogades en els fons del Museu.

A l’any 2006 s’inaugurà el Recinte Arqueològic de la Fornaca, reforma de forma integral per possibilitar la conservació del jaciment arqueològic i alhora, adequar-lo per a la seva visita. 


Cronologia: Edat Clàssica, s. I - II dC.

Nivell de protecció: BCIL

 

Localització

From Address:
or Map