Can Manyer

Descripció

Construcció industrial format per un conjunt de tres naus sensiblement rectangulars a dues alçades i coberta a dues vessants conformant un pati central. Adossada a la nau dreta destinada trobem un edifici d’una sola planta destinat a allotjar la màquina de vapor de la fàbrica. 

Inicià les seves activitats a l'any 1879 i hi ha diversos factors que porten a concloure que la nau antiga de la fàbrica podria ser obra de l'arquitecte Rafel Guastavino. Fou ampliada diverses vegades fins a esdevenir la fàbrica més gran de Vilassar de Dalt.

 

Notes històriques

La fàbrica inicià les seves activitats el 1879 amb 16 telers mecànics a nom dels Srs. Mañé i Ordeig .
L’any 1888 hi havia 68 telers i el 1894 ja en tenia 100 amb manyeria pròpia i màquina de parar. El 1899 instal·laren fàbrica d’electricitat amb 24 Kw de potència. La màquina de vapor posada en funcionament el 1903 era la més potent de Vilassar i la plantilla de personal de l’empresa fou durant tot aquest segle la més nombrosa de totes les indústries locals. El 1910 hi havia 289 telers i la potència de fabricació d’eectricitat era de 33 Kw.
El 1925 es dissolgué la societat; Ordeig es quedà amb la fàbrica de Cabrera i els germans Mañé amb la de Vilassar. El 1929 tenia 256 telers.
Durant la Guerra Civil fou col·lectivitzada, i funcionà amb total normalitat. Tancà el 1963 quan hi treballaven unes tres-centes persones.

 Imatge de l'interior de can Manyer


[Text extret del Catàleg del Pla especial del patrimoni arquitectònic i ambiental de Vilassar de Dalt, volum 2, fitxa 90.]

 

Altres noms: Can Mañé, can Manyé

Cronologia: Edat Contemporània, 1879

Nivell de protecció: BCIL

 

 

Localització

 Carrer Llessamí 17-21

From Address:
or Map

 

Element relacionat

 

 Recursos relacionats

 

Bibliografia utilitzada