Dolmen de la Roca d'en Toni

Dolmen

 Descripció

Sepulcre megalític del tipus petita galeria coberta catalana.

Llegeix més...

Rocs d'en Sardinyà

Descripció

Assentament d’hàbitat prehistòric a l’aire lliure. Cronològicament correspon al neolític inicial (5000-3500 aC). D’entre les restes que se n’’han pogut recuperar fragments de ceràmica, d’instrumental lític i una destral de bronze.

Llegeix més...

Ca l'Amadeu

Descripció

La construcció està formada per un primer cos de planta baixa i pis corbat en línia de façana i un cos allargat i reculat de planta baixa. Destaquen el voladís d’aquest primer volum, la caixa i l’escala que arriba fins el terrat i barana metàl·lica i el tractament de les obertures.

Llegeix...

Can Ribot

Descripció

Construcció industrial formada per una gran nau de planta baixa i pis amb coberta de teula a dues vessants cap als murs longitudinals de càrrega. Els finestrals d’arc escarser composen les façanes arrebossades i pintades de blanc. S’utilitza el maó per rematar els capcims de les façanes. Uns petits cossos en planta baixa adossats a la nau principal delimiten el pati central. Un d’aquests és rematat amb una balaustrada de terrissa.

Llegeix...

Can Xinco

Descripció

Nau de planta baixa i pis, amb coberta a dues aigües, sòcol longitudinal en planta baixa i bon ritme d’obertures de les finestres de façana. Actualment desapareguda.

Llegeix...