Els megàlits

Resum del contingut

Els monuments megalítics són un dels testimonis prehistòrics que més curiositat han suscitat al llarg de la seva història. Vinculats sovint amb llegendes amb abundants elements fantàstics i sobrenaturals (bruixes, gegants,

Llegeix més...

La Vaga de Can Manyé a l'any 1915

Resum del contingut

La Vaga de Can Manyé significa una de les fites en el moviment obrer a Vilassar. 

Llegeix més...

El moviment obrer a Vilassar de Dalt

Resum del contingut

El procés d’industrialització significà una sèrie de canvis profunds que portaren un nou concepte de societat. Emergiren nous grups socials, i amb ells, nous conceptes i noves necessitats socials. El moviment obrer a s’organitzà a Vilassar per donar resposta a aquestes noves necessitats.

Llegeix més...

Quan les xemeneies tenyien el cel, la indústria tèxtil a Vilassar

Resum del contingut

La indústria tèxtil representà el motor fonamental per a la industrialització de Vilassar al s. XIX. El procés no fou ni homogeni ni progressiu, sinó que seguí diverses etapes de ritmes diversos, lligades a les possibilitats tecnològiques de cada moment. Així, des dels primers telers manuals fins aquells que es mouen amb electricitat hi ha més d’un segle de diferència.

Llegeix més...

L’època ibèrica i la romanització de Vilassar

Resum del contingut

L’àrea del Baix Maresme ha estat habitada des de molt antic. En temps ibèrics, a partir dels s. VI i V aC, la zona del Maresme era coneguda com Laietània i estava formada per poblats principals i estructures d’hàbitat dispers. Amb l’arribada dels romans, a partir dels s. II i I aC, es dóna el procés progressiu i profund de romanització de la cultura ibèrica, del qual en queden encara diversos testimonis.

Llegeix més...